Esguard Paper 04: Monogràfic Televisió

Esguard Paper 04: Monogràfic Televisió

April 6, 2020

Titulo del libro : Esguard Paper 04: Monogràfic Televisió
Fecha de lanzamiento : December 31, 2017
Número de páginas : 168
ISBN : 9788409006441
Editor : Esguard Publicacions

Descargue o lea el libro de Esguard Paper 04: Monogràfic Televisió en formato PDF y EPUB. Aquí puedes descargar cualquier libro en formato PDF o Epub gratis. Use el botón disponible en esta página para descargar o leer libros en línea.

Esguard Paper 04: Monogràfic Televisió

Páginas: 168 Géneros: Sinopsis: Esguard Paper é,s una proposta editorial en format revista-llibre que vol agrupar per criteris tem ,tics els millors continguts oferts cada setmana per la Revista Esguard, que cada dimecres arriba a mé,s de 15.000 telè,fons i tauletes Android i iOS. Aquest quart nú,mero l ,hem volgut dedicar a la televisió,, un mitj , de comunicació, de masses que encara ocupa un lloc central en el consum cultural de la ciutadania. En el cas catal ,, les condicions adverses que afecten tota cultura minoritzades es veuen augmentades per haver de competir en un mercat gairebé, monopolitzat per propostes televisives en altres llengues. La tele en catal , ha recorregut un camí, molt difí,cil però, molt satisfactori en les darreres dè,cades. Ha aconseguit assolir un nivell de profesionalització, i de qualitat que só,n l ,enveja de moltes altres llengü,es amenaç,ades d ,Europa. Precisament aquest è,xit de la TV en catal , é,s la causa de molts atac i embats que busquen disminuir la seva import ,ncia. , Des de l ,Esguard, hem dedicat moltes portades als protagonistes de la televisió, en catal ,, i hem dedicat nú,meros especials a mostrar en format multimè,dia la tele per dins. Vam passar un dia sencer als plató,s i als backstages d ,alguns dels programes de mé,s è,xit de TV3, com Els Matins o l ,Oh Happy Day. En la primera part d ,aquest nú,mero us n ,oferim un resum d ,aquestes visites, i en la segona, com é,s habitual, recuperem algunes de les entrevistes mé,s interessants dels protagonistes de la televisió, catalana._,